Urban Match is begin 2015 opgericht uit een samenwerkingsverband tussen ontwikkelaar Michel Tureay en architect Caroline Bijvoet. Aan de basis van Urban Match lag de gedachte dat na 7 jaar crisis in de bouwsector de tijd rijp was voor een nieuwe vorm van stedelijke ontwikkeling:

Urban Match richt zich op plaatsen voor ontmoeting in de stedelijke omgeving*. Onder plaatsen voor ontmoeting (‘venues’) kan zowel worden verstaan een zorgcafé voor ouderen als een sportgebouw voor de jeugd; zowel een cultureel centrum als een buurtpark of een strandboulevard; zowel een gebouw voor religieuze bijeenkomsten als bijvoorbeeld een outlet voor ‘fun-shopping’.
Door urban matchmaking wordt de energie van plek, gebruikers en bebouwing benut en gestroomlijnd; Urban Match verbindt wat is, om te komen tot wat kan, maar er nog niet kwam.

Wij doen dit door aan te haken aan bij de samenhangende kennis over de stad als geheel. We zoeken daarom graag de dialoog met betrokken bestuurders, gemeentelijke projectleiders, woningcorporaties en de marktpartijen met hart voor de stad. Hier is specifieke kennis over bewoners en de gebouwen te vinden; over de economie en over de infrastructuur; de kennis over wat goed gaat, waar nieuwe potentie is, en waar de echte problemen in stadswijken liggen. Kennis over het heden en het verleden. Kortom: kennis over urgentie en over het geheugen en het hart van de stad als een samenhangend organisme. Deze ambachtelijke kennis van het gezonde verstand maar vooral ook: van het hart, is vaak niet in de standaard scorelijsten te vinden. Wij weten deze kennis en persoonlijke betrokkenheid aan te boren door goed tussen de regels te luisteren en door te vragen. Als wij op basis van deze ‘gevonden urgentie’ een opgave zien die past binnen de opzet van Urban Match zoeken we verbinding met de overige betrokken gebruikers van ‘plaatsen voor ontmoeting’, om zo kansen die wij zien te kunnen verzilveren. Naast de overheid zijn overige partners bijvoorbeeld de bewoners, bezoekers, ondernemers en beleggers. Per locatie verschillen deze zogenaamde ‘stakeholders’.

Michel is een ervaren vastgoed- en gebiedsontwikkelaar (Master City Developer), afkomstig uit de ingenieurs- en advieswereld van bedrijven als Grontmij en Royal Haskoning. Als consultant voor overheden is hij betrokken bij bestuurlijk gevoelige vraagstukken en besluitvormingsprocessen. Caroline heeft sinds 1999 bureau Bijvoet architectuur & stadsontwerp met een grote portefeuille aan gerealiseerde projecten in opdracht van overheid, particulieren, ondernemers en corporaties, zowel op het gebied van stadsontwikkeling als ver-/nieuwbouw en tijdelijke projecten.

Urban Match is opgericht vanuit de overtuiging dat de twee partners met hun eigen werkervaring, netwerken en passie de ideale matchmakers zijn voor deze nieuwe manier van stedelijke ontwikkeling: Urban Match.

*
“In publiek domein vinden culturele uitwisselingen plaats, confrontaties van ideeën en opvattingen tussen verschillende groepen.”

“We moeten af van een neutraal begrip van openbare ruimte. Een plek voor iedereen is een plek van niemand.”

Arnold Reijndorp, stadssocioloog

Michel Tureay

vastgoed- en gebiedsontwikkelaar
06 87 09 97 90

Caroline Bijvoet

architect en stadsontwerper
06 51 71 44 93

Urban Match

010 244 04 03 / Mathenesserdijk 414e, 3026 GV Rotterdam (De Fabriek van Delfshaven)

KvK 62391275, BTW NL 854799710